ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


 • เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 1 มีนาคม - 17 พฤษภาคม 2562 | รายละเอียด
 • นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปีการศึกษา 2561 21 พฤศจิกายน 2561 | รายละเอียด
 • นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561
  16 พฤศจิกายน 2561
 • วิทยากรให้กับบริษัท SMC
  16 พฤศจิกายน 2561

  | รายละเอียด
 • เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตร 16 พฤศจิกายน 2561
  | รายละเอียด
 • ทีมพลังแพทย์กับแนวทางพัฒนาแพทย์สภา 13 พฤศจิกายน 2561
  | คลิกดูรายการ

ตารางงาน
ปฏิทิน
| 2562

สมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย


footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: , https://www.facebook.com/MUFHPH/