ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด


  • เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าหลักสูตร รอบ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ใช้วิธีการคัดเลือก โดยพิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัครและการสอบสัมภาษณ์ | วันที 15 มิถุนายน 2563

footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: https://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/MUFHPH