ให้คำปรึกษา


ยินดีต้อนรับทุกท่าน

พบกับกรูรูด้าน "อนามัยครอบครัว"

- ปัญหาชีวิตครอบครัว การเรียน การทำงาน

- ปัญหาสภาพจิตใจถูกกระทบจากคนรอบข้าง

- การอบรมเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิด - วัยทำงาน

- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง


ยินดีต้อนรับทุกท่าน

footer logo

ติดต่อเรา

ที่อยู่: ภาควิชาอนามัยครอบครัว อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง ชั้น 9
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์: 0 2354 8536 ,0 235 4844-9 ต่อ 1302
อีเมล์: headphfh@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phfh.ph.mahidol.ac.th
Follow us: , https://www.facebook.com/MUFHPH/